17 December 2008

Portfolio SingKong Prt Ltd


Bai, LuTheKing (oren), Muaz, Moaweya, Husni (songkok), Aman, Ell (biru), Prastanta

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani
Portfolio SingKong Prt Ltd

Khalifah
Moaweya
Muhammad Syamim bin Mahat
Ketua rumah yang disegani
Tagline: insyaAllah, insyaAllah

Amir Baitulmal
Prastanta
Fikri Indra Prastanta bin Didi Indra
Menguruskan hal ehwal kewangan rumah, iaitu ceti rumah
Echeh

Amir Teknologi
Bai
Ahmad Baihaqi bin Saharun
Computer Nerd...menjaga printer & yang berkaitan dengannya
Merangkap Mufti Besar SingKong

Amir Akademik
HusniHebat
Muhammad Zulhusni bin Mohamed Rahman
Calon mumtaz. Keturunan Jawa asli

Amir Informasi
Muaz @ MuMuMu
Muhammad Muaz bin Mustafa
Sebagai 'hud-hud' rumah. Semua cerita dia akan tahu dulu

Amir Rezeki
Aiman
Abdul Rahman bin Muhammad Rafi
Merangkap chef rumah. Menjaga stok makanan rumah


Amir Riadhah
LuTheKing
Muhammad Luth bin Zulkanain
Merangkap plumber rumah, sangat aktif bersukan


Amir Mushrif
eLL *ChangeTheWorld*
Muhammad Syamil bin Ibrahim
Menjadi pilihan sebagai mushrif akhawat, berkat muka macam model
Portfolio sampingan : Model SingKong

14 December 2008

Perihal isteri-isteri Rasulullah

1. Khadijah bt. Khuwailid

Baginda berkahwin dengan Khadijah dalam usia 25 tahun.
Khadijah adalah tetap isteri satu-satunya, selama duapuluh delapan tahun, sampai melampaui usia limapuluhan, Walaupun masalah poligami ialah masalah yang umum sekali di kalangan masyarakat Arab waktu itu. 
Muhammad pun bebas kawin dengan Khadijah atau dengan yang lain, dalam hal ia dengan isterinya tidak beroleh anak laki-laki yang hidup, sedang anak perempuan pada waktu itu dikubur hidup-hidup dan yang dapat dianggap sebagai keturunan pengganti hanyalah anak laki-laki.
 Muhammad hidup hanya dengan Khadijah selama 15 tahun sebelum kerasulannya dan sebelas tahun sesudah itu; dan dalam pada itu sama sekali tak terlintas dalam fikirannya ingin berkahwin lagi dengan wanita lain
Hanya perkahwinan Muhammad dengan Khadijah telah memberikan keturunan, laki-laki dan perempuan, sampai sebelum ia mencapai usia 50 tahun.
>Sebagai manusia, sudah tentu jiwa Muhammad cenderung sekali ingin beroleh seorang putera. 

2. Sauda bint Zam'a 

Berkahwin dengan Rasulullah selepas kewafatan Khadijah.
Janda Sakran b. 'Amr b. 'Abd Syams. 
Tidak ada suatu sumber yang menyebutkan bahawa Sauda adalah seorang wanita yang cantik, atau berharta atau mempunyai kedudukan yang akan memberi pengaruh.
Sauda adalah isteri orang yang termasuk mula-mula dalam lslam, termasuk orang-orang yang dalam membela agama, turut memikul pelbagai macam penderitaan, turut berhijrah ke Abisinia setelah dianjurkan Nabi hijrah ke seberang lautan itu. 
Sauda juga sudah Islam dan ikut hijrah bersama-sama, ia juga turut sengsara, turut menderita.
Muhammad kemudian mengawininya untuk memberikan perlindungan hidup dan untuk memberikan tempat setaraf dengan Umm'l-Mu'minin. 

3. Zainab bt. Khuzaima

Zainab adalah janda 'Ubaida bin'l-Harith bin'l-Muttalib 
'Ubaidah bin'l-Harith bin'l-Muttalib telah mati syahid dalam perang Badr. 
Dia tidak cantik, hanya terkenal karena kebaikan hatinya dan suka menolong orang, diberi gelar Umm'l-Masakin (Ibu orang-orang miskin).
Setahun dua saja sesudah itu (perkahwinannya dengan Nabi)beliau pun meninggal. Sesudah Khadijah dialah satu-satunya isteri Nabi yang telah wafat mendahuluinya. 

4. Umm Salama

Isteri Abu Salama.
Umm Salama sudah banyak anaknya sebagai isteri Abu Salama.
Abu Salama  dalam perang Uhud telah menderita luka-luka, kemudian sembuh kembali. Oleh Nabi beliau diserahi pimpinan untuk menghadapi Bani Asad yang berhasil di kucar-kacirkan dan ia kembali ke Madinah dengan membawa rampasan perang. Tetapi bekas lukanya di Uhud itu terbuka dan kembali mengucurkan darah yang dideritanya terus sampai meninggal dunia. 
Maka, Umm Salama merupakan seorang janda,
Ketika sudah di atas ranjang kematiannya, Nabi juga hadir dan terus mendampinginya (Abu Salama)  sambil mendoakan untuk kebaikannya, sampai ia wafat. 
Empat bulan setelah kematiannya itu Muhammad meminta tangan Umm Salama. Tetapi wanita ini menolak dengan lemah lembut karena ia sudah banyak anak dan sudah tidak muda lagi. 
Akhirnya sampai juga dia mengawini dan dia sendiri yang bertindak menguruskan dan memelihara anak-anaknya. 

5. Zainab bt. Jahsy 

Zainab bt. Jahsy ini adalah puteri Umaima bt. Abd'l-Muttalib, ibu saudara Rasulullah a.s.  
Dibesarkan di bawah asuhannya sendiri dan dengan bantuannya pula. Maka dengan demikian ia sudah seperti puterinya atau seperti adiknya sendiri. Baginda sudah mengenal Zainab dan mengetahui benar apakah dia cantik atau tidak, sebelum ia dikawinkan dengan Zaid. Ia sudah melihatnya sejak dari mula pertumbuhannya, sebagai bayi yang masih merangkak hingga menjelang gadis remaja dan dewasa, dan dia juga yang melamarnya buat Zaid bin Harithah bekas budaknya itu. 

Abdullah b. Jahsy saudara Zainab menolak, kalau saudara perempuannya sebagai orang dari suku Quraisy dan keluarga Hasyim pula, di samping itu semua ia masih sepupu Rasul dari pihak ibu akan berada di bawah seorang budak belian yang dibeli oleh Khadijah lalu dimerdekakan oleh Muhammad. 
Hal ini dianggap sebagai suatu aib besar buat Zainab,dan memang benar sekali hal ini di kalangan Arab ketika itu merupakan suatu aib yang besar sekali. Memang tidak ada gadis-gadis kaum bangsawan yang terhormat akan kawin dengan bekas-bekas budak sekalipun yang sudah dimerdekakan. 
Tetapi Muhammad justeru ingin menghilangkan segala macam pertimbangan yang masih berkuasa dalam jiwa mereka hanya atas dasar asabiah itu. Baginda ingin supaya orang mengerti bahwa orang Arab tidak lebih tinggi dari yang bukan Arab, kecuali dengan takwa. 

Firman Allah berbunyi: 

"Bagi laki-laki dan wanita yang beriman, bilamana Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketentuan, mereka tidak boleh mengambil kemauan sendiri dalam urusan mereka itu. Dan barangsiapa tidak mematuhi Allah dan RasulNya, mereka telah melakukan kesesatan yang nyata sekali."
(33:36) 

Setelah turun ayat ini tak ada jalan lain buat Abdullah dan Zainab saudaranya, selain harus tunduk menerima. "Kami menerima, Rasulullah," kata mereka. Lalu Zaid dikawinkan kepada Zainab setelah mas-kawinnya oleh Nabi disampaikan. Dan sesudah Zainab menjadi isteri, ternyata ia tidak mudah dikendalikan dan tidak mau tunduk. Malah ia banyak mengganggu Zaid. Ia membanggakan diri kepadanya dari segi keturunan dan bahwa dia katanya tidak mau ditundukkan oleh seorang budak. 

Sikap Zainab yang tidak baik kepadanya itu tidak jarang oleh Zaid diadukan kepada Nabi, dan bukan sekali saja ia meminta ijin kepadanya hendak menceraikannya. Tetapi Nabi menjawabnya: "Jaga baik-baik isterimu, jangan diceraikan. Hendaklah engkau takut kepada Allah." Tetapi Zaid tidak tahan lama-lama bergaul dengan Zainab serta sikapnya yang angkuh kepadanya itu. Lalu diceraikannya. 

Kehendak Tuhan juga kiranya yang mau menghapuskan melekatnya hubungan anak angkat dengan keluarga bersangkutan dan asal-usul keluarga itu, yang selama itu menjadi anutan masyarakat Arab, juga pemberian segala hak anak kandung kepada anak angkat, segala pelaksanaan hukum termasuk hukum waris dan nasab, dan supaya anak angkat dan pengikut itu hanya mempunyai hak sebagai pengikut dan sebagai saudara seagama. Demikian firman Tuhan turun: 

"Dan tiada pula Ia menjadikan anak-anak angkat kamu menjadi anak-anak kamu. Itu hanya kata-kata kamu dengan mulut kamu saja. Tuhan mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar." 
(33:4) 

Perkahwinan Muhammad dengan Zainab bererti bahwa anak angkat boleh kawin dengan bekas isteri bapa angkatnya, dan bapa boleh kawin dengan bekas isteri anak angkatnya.

6. A'isyah bt. Abu Bakar dan Hafsah bt. Umar

Aisyah dan Hafsah adalah puteri-puteri dua orang pembantu dekatnya, Abu Bakr dan Umar. 
Muhammad mengikatkan diri dengan kedua orang itu dengan ikatan dengan perkawinan dengan puteri-puteri mereka. Sama juga halnya ia mengikatkan diri dengan Usman dan Ali dengan jalan mengawinkan kedua puterinya kepada mereka. 

Aisyah dipinang kepada orang tuanya tatkala ia berusia sembilan tahun dan dibiarkannya dua tahun sebelum perkawinan dilangsungkan. Tidak logik akan menerima kiranya, bahwa dia sudah mencintainya dalam usia yang masih begitu kecil. Hal ini diperkuat lagi oleh perkawinannya dengan Hafsah bt. Umar yang juga bukan karena dorongan cinta berahi, dengan ayahnya sendiri sebagai saksi.

Muhammad mengawini Aisyah atau mengawini Hafsha bukan karena cintanya atau karena suatu dorongan berahi, tapi kerana hendak memperkukuh tali masyarakat Islam yang baru tumbuh dalam diri dua orang pembantu dekatnya itu. 

Kesimpulan

"Dan kalau kamu kuatir takkan dapat berlaku lurus terhadap anak-anak yatim itu, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu sukai: dua, tiga dan (sampai) empat. Tetapi kalau kamu kuatir takkan dapat berlaku adil, hendaklah seorang saja atau yang sudah ada menjadi milik kamu." 
(4:3) 

"Dan (itu pun) tidak akan kamu dapat berlaku adil terhadap wanita, betapa kamu sendiri menginginkan itu. Sebab itu, janganlah kamu terlalu condong kepada yang seorang, lalu kamu biarkan dia terkatung-katung." (4:129) 

Ayat-ayat ini turun pada akhir-akhir tahun kelapan Hijrah, setelah Nabi kawin dengan semua isterinya, maksudnya untuk membatasi jumlah isteri itu sampai empat orang, sementara sebelum turun ayat tersebut pembatasan tidak ada. Maka tidak muncul isu
 Nabi Muhammad membolehkan buat dirinya sendiri dan melarang buat orang lain.

Baginda bukan berkahwin kerana menuruti kehendak hawa nafsu, tetapi :
1. Untuk memelihara keadaan wanita-wanita yang kematian suami yang syahid, kerana desakan keadaan yang berbahaya kepada wanita.
2. Untuk memperkukuh ikatan ukhuwah sesama kaum Muslimin.
3. Menurut perintah Allah, dan menjadi contoh kepada seluruh umat Islam.

Wallahu a'lam.

11 December 2008

Qurban - Kali Pertama


Kelihatan Makcik-makcik arab menunggu ntuk dapatkan daging free,...walaupun xde pon kitorang iklankn nak bg daging free.

Lawaknye arab, ramai gila beratur nak dptkan daging free- siap merayu-rayu nak dapatkan daging...

Mungkin sebab daging kat sini mahal, makcik-makcik sanggup tunggu lama (sejak pagi sampai asar) untuk dapatkan daging free. Tapi yg xtahannya ada yang dah dapat dtg lagi merayu mintak daging lagi....adoi.

LauSamaht Usbur Ayyub Ya aneesah, tggu kami selesai kerja dlu.

Paling kelakar bila ada pakcik arab (berjubah lagi) curi daging 4kg, siap bawak batu lg nak curi. Haihhh.

Takpe Luth. kitorang x salahkan kau,x sangka lak die nak curik.

P/S:  Tribute to Kak Fatin a.k.a a.i.r.t.e.b.u , sebab bagi pinjam pisau pemotong daging.

05 December 2008

Keikhlasan

Keikhlasan, susah betul nak ikhlas. Bila kau buat satu benda n x harapkan apa-apa balasan. Mampu ke?

Susah, susah betul.

Siapa je yang mampu buat macam tuh. Melakukan sesuatu, pastu biarkan perbuatan baik tu kat belakang. Lupakan apa yang pernah kau buat. Dah jadi adat setiap urusan tu mesti ada 'give and take'. 

Padahal kita salah konsep, salah besar. Sepatutnya yang memberi x mengharapkan apa-apa, dan yang menerima sepatutnya faham-faham perlu membalas budi.

Lemahnya imanku, bila agaknya nak sampai tahap melakukan sesuatu tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Sampai sekarang apa yang aku buat aku harap orang buat yang sama kat aku balik.

Aku bagi kau biskut, besok kau belanja aku balik, okehh.

Haha! Bodoh!

"Sincerity is when one is doing something without hoping for something back in return,"

Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.
[53:32]

29 November 2008

Action MUST be louder than words!!

Ringannya mulut nak cakap itu-ini. Lembutnya lidah nak keluarkan pendapat, tak kira betul atau tak. Mudahnya mulut nak komen semua benda, konon hebat sangat.

Ingat semua yang kau cakap tu kau boleh buat? Ingat apa yang kau fikir tu semua betul? Ingat apa-apa yang kau sebut tu macam wahyu?

Senang memang senang, nak buat tak tau lagi.

Cakap lebat, gerenti boleh buat?

Memang, Kita merancang dan Allah menentukan. Tapi adabnya bercakap tu adalah berfikir sebelum bercakap. Yang dah terlafaz tak boleh ditarik balik.

Hurm...betul jugak. Memang susah nak jadi manusia. Kalau jadi batu, tak payah pikir pasal perasaan, masa depan, amalan, dosa, batasan...

Harap-harap kalau ada yang aku terlepas buat, tercelaka mulut nih, maafkanlah aku. Aku pon maafkan kau gak, dun worry.

28 November 2008

Malaysia: in urgent need for cure.

Malaysia is...Malaysialah. No matter how the world would turn out to be, no matter what people say about it, no matter what happen to it, it will always be my home. Always has been, always will be.

Living abroad for over a month makes Malaysia, although none has changed much, looks homelier and probably, as if it is the best place to live in, now or 'later'. Especially when you are living in a country with a very shallow community, that doesn't know much about anything outside their country, except Europe, the USA, China and Japan. Oh yes, of course their own neighbouring countries, if lucky. In simpler words, 'hardcore f**king ignorants'.

Now, enough talk about that. I shall discuss that matter deeper in some other time. Our discussion today is about Malaysia. Malaysia, the country that looks like the 'penis' of Asia. Yes, there's nothing wrong with your eyes.

Since I left Malaysia, a lot has happened that more or less encourages me to write something about it. Yes, although I am living on the other side of the world right now, I am trying my best to keep on track on what is happening back home.

Ironic, isn't it? Many things has happened, but none has changed much. But that's the truth.

Politically, the same. Issues about Malay supremacy, the Chinese superiority, Malay inferiority, the status of Islam, UMNO, PAS, PKR, DAP. Blaa blaa blaa blaa. Firstly, I prefer an Islamic country, before a Malay government. If the current government is willing to implement Islam in its system, I have no problem in giving my full support.

Secondly, I urge all not to blame the non-Malays on their success. They work hard to achieve what they have achieved. And sad to say, we Malays are lagging behind in every field because of our own ghastly attitude. We are known to be lazy, unmotivated, envious and shallow. In order to live free, sacrifices must be made. Allah will reward those who show efforts.


The petrol price has gone down to RM2. The government increases its price by 78cents when the oil price reached $150 per barrel, but reduced just 70cents even when the oil price dropped [drastically. tremendously. so low] to $42 per barrel. 

Still, it is too expensive. Let us see what will happen next.

The yoga issue. Yoga, if only an innocent exercise shall not be prohibited by God. The problem is that yoga includes some practises that contradicts the basis of Islamic belief : Tawheed. Yoga teaches man to free himself from stress, but not by God's will, instead by other beings, which is clearly a form of shirk.
p/s: I hope Mr Samy will back off. This matter is none of your business, Uncle Samy.

Finally [for now], the Datukship for Shah Rukh Khan. Now, what the hell made him brilliant enough to accept that title? He's not even a citizen of this country, neither he does anything for his own, except maybe making movies?? And is not SRK  a non-practicing Muslim? Isn't his wife a Hindu, which in Islam prohibits marriage from two different religion, that she should convert first? To whom it may concern, Please stop this stupidity nonsense.


Err..cancel that. Let's go back to superbly-hyper STUPIDITY. I can present in front of you hundreds of other Malaysians that are more deserving  for the title.


To Malaysia, I wish you all the best. I sincerely hope that you will still be there, standing proud on top of the world after my six years of study.


Oh! Maybe something form the international music scene? Michael Jackson has converted to Islam?? He is now my brother?!


I wish you welcome, for now you shall find peace. Amen.
Assalamu Alaikum, Mr Mikhael Jackson.

20 November 2008

Beg to differ, please

Think about the differences. 

A ten[or 50,for that matter] year old boy in Malaysia can barely understand Jawi, but this two year old girl from Jordan [I think so] is already thaught about school of thoughts in Islam.

And just a few days ago, when I was attending a class at a local mosque, the sheikh told us about a very famous hadith in Egypt by Imam Bukhari [probably famous through out the Middle East].

And we Malaysians, sadly enough never heard of it even once.

How Muslims in Malaysia are unacknowledged, how we are suppressed from exploring the wide and beautiful contents of Islam. How silly of us to prioritise English and neglect Arabic.

How we are lagging behind, not just economically but also religiously.

P/s: the girl is very cute :P

11 November 2008

Rumah Singkong Prt Ltd


Sampai Rumah! Inilah Mahligai Singkong. Bolehlah hidup.Baru sampai..bilik bersepah2. Tu die roommate sengal. Orang Jenjarum.

Sori Kak Ayu n d geng. Baju turtleneck bole wat main2. Macam serial killer lak bile wat cmni.


Ruang Tamu serba merah. Pusat aktiviti kemasyarakatan rumah.

Kat Port Said : Aku, Usni, Ell, Moaweya (yg di-pertua rumah), Aman, Bai, Luth. Muaz tak ikut lak.Hesh.

21 October 2008

A week in Egypt : Part 1

Selamat sampai. Seminggu di ardhil zibalah @ Mesir.

Airport Cairo : Konon hepy.
Jalan-jalan Cairo : Tembok Salahuddin al-Ayyubi.

Aku dan Syamil. Blakng tu patutnya ada Masjid Salahuddin.


Piramid DOWHH.

Makan takmeyyah. 35 genih!

Sampai rumah... Tunggulah dulu.

19 September 2008

Sand and stone

Two friends Ismael and Ibrahim were walking through the desert, as the sun was beating down on their heads, and they were thirsty for water they began to argue. The argument got more and more heated and eventually Ismael struck Ibrahim across the face. Ibrahim felt hurt inside, but without anything to say, he wrote in the sand:

"Today, my best friend slapped me in the face."

They kept on walking, until eventually they came across an oasis, where they decided to stop and bathe. Ibrahim jumped in and began to wash, while Ismael sat back and relaxed. Suddenly Ibrahim began to scream and shout, he had developed a cramp and was having difficulty keeping his head above water, he was drowning.

Ismael dived in after him, and brought him gently to shore. When Ibrahim recovered from the shock, he scratched a message on a nearby stone:

"Today, my best friend saved my life"

Ismael who had saved and slapped his best friend Ibrahim, asked him, "Why, after I hurt you, you wrote in the sand, and now you write on a stone?"

Ibrahim, smiled and replied:
"When a friend hurts us, we should write his deeds in the sand, where the winds of forgiveness can blow it away, and when a friend does something good, we should engrave it in stone, where it shall remain for eternity."
"Show forgiveness, enjoin what is good, and turn away from the ignorant (i.e. don't punish them). If a suggestion from Satan assails your mind, seek refuge with Allah; for He heareth and knoweth (all things)"
[al-A'raf, 7:199-200]

13 September 2008

Adab2 di jalan raya

Saya, dan juga beberapa rakan yang lain, seperti mana rata-rata lepasan SPM yang lain baru sahaja mendapatkan lesen P. Alhamdulillah, lepas ni tak perlu lagi berdepan dengan pakcik JPJ yang kerek. Ya, kerek.

Namun bagi pemandu-pemandu baru sekalian, di sini terdapat beberapa adab di jalan raya yang harus dipatuhi bersama. Kenapa? Senang sahaja. Kerana kita hidup bermasyarakat, perlu menjaga hak orang lain juga, perlu memikirkan orang lain juga.

Baik, baca betul-betul! Jika anda merupakan seorang pengguna jalan raya :
  1. Hendaklah memandu dengan kelajuan yang sepatutnya. Tak terlalu laju, tak terlalu perlahan. Fikirkan kemungkinan pemandu di belakang anda sedang sakit perut, maka perlu segera pulang mengunjungi jamban di rumah. Adab ini khas untuk pemandu-pemandu perempuan di luar sana, terutama pemandu India.
  2. Jika anda membawa motorsikal, perlu diingatkan bahawa anda perlu membawa motorsikal anda di tepi lorong jalan, bukan di tengah-tengah. Kami pemandu kereta [dan lain-lain juga] sangat bengkek dengan pemandu motorsikal yang memandu di jalan seolah-olah bapak dia yang punya.
  3. Jika anda ingin memotong, atau membelok kiri atau kanan, atau menukar lane, maka gunalah signal yang disediakan oleh pengeluar kenderaan anda. Bukan ikut-suka-bapak-akulah ye.
  4. Anda diingatkan agar mengelakkan 'double park'. Ya, anda sekejap sahaja. Tapi sekejap anda tidak seperti sekejap orang lain. Misalnya sekejap saya paling-paling pun setengah jam, sekejap anda mungkin 3 jam. Bergantung kepada individu. Kalau mahu juga, sila beli jalan tersebut dan labelkan, "INI JALAN BAPAK AKU YANG PUNYA." Boleh?
  5. Sekiranya ada pemandu yang mulia hatinya memberi anda laluan, hendaklah anda mengangkat tangan dan melambai kecil, tanda penghargaan anda. Tak susah, ramai lelaki boleh buat ini, maka perempuan juga boleh.
  6. Sekiranya anda mempunyai masalah pendengaran akibat lanjut usia misalnya, dinasihatkan anda mengelakkan memandu kereta, lagi-lagi teksi. Kerana mungkin apabila pelanggan anda meminta anda membelok kanan, anda terpinga-pinga dan akhirnya terlajak. Menyusahkan orang, ya. Saya yang menggunakan perkhidmatan anda mengehendaki khidmat yang efisien.
Kepada anda yang membaca ini, silalah tambah lagi apa-apa yang patut. Oh ya, bukan niat saya untuk bersikap rasis, kerana saya bukanlah seorang ADUN UMNO. Apa yang saya catatkan hanya berniat untuk menyampaikan kebenaran.

Saya juga bukan seorang seksis, bak kata Anita bila-kau-nak-taubat Sarawak, dan umum mengetahui lelaki lebih baik dalam pemanduannya. Sekali lagi, saya hanya menyampaikan kebenaran.

Wallahu 'alam.

11 September 2008

A true test of patience!

Assalamualaikum warahmatullah,

100908

Ah! What a day indeed. I'll say, if Allah would ever wanted to talk directly to me on this particular day for any reason at all, it would be, "Art thou be patient enough to enter my heaventh?"

Of course, this is only hypothetically speaking. Never such thing would've happen to someone like myself. Or even you, for that matter.

Still, today was such a day, if I have to give myself a score for my fasting today, it wouldn't surprise me if I just made it through 40 over a hundred, and that's saying something. My already hot-tempered head along with lack of patience were put on a very challenging test. A test where only the purest of heart shall pass.

Sad to say I failed miserably.

It all started at about 900 in the morning. Today I decided to visit the nearest HSBC branch to open an account to be used for my convenience during my study years in Egypt, insyaAllah. Boy, being the only choice and cheapest banking service available in Mansoura, it is either this or 20 pounds every time I need to withdraw some money.

0930 Arrived at HSBC Lebuh Ampang branch, being the first customer of the day. Didn't bring letter of offer from university. Application to open account rejected.

1000 Hurried home to retrieve the offer letter. Arrived at LRT W.Maju, held a taxi. The taxi driver was an old man, can barely hear. Ignored my instruction to turn left. Had to walk about 10 minutes under hot sun. Cursing under my breath. Annoying school kids called me 'abang'.

1045 Hurried back to HSBC Lebuh Ampang branch, just outside of LRT Masjid Jamek. Took a ticket, after discussed with Miss Rohaida [I think], she recommended me to open a join account with a relative. Asked me to go home and rethink. Temper reaching dangerous boiling point. I'm exhausted and thirsty, woman! Accepted her idea and called Mother. She asked me to come home, so that we can go together by car. If only she is not my mother...

1130 Arrived at LRT Setiawangsa. Mother already waited outside station. Drove to Kuala Lumpur via AKLEH, arrived at Sultan Ismail Road, which was packed with vehicles. Inched my way through, after arrived at Masjid Jamek, road finally cleared out. Parked just outside the bank [thank God]. Mother talked to Miss Pearl Lim, and apparently one doesn't necessarily need to open a joint account if he is going to study abroad. It seemed like I just wasted over an hour worrying about this matter.

1400 Everything finally done. What a long day indeed.

All in all, I've wasted too long going to and fro from my house to Masjid Jamek, for nothing at all. Four times I boarded the LRT, twice I held a taxi. One of them made me feel not to use taxi ever again. In the end, I had to drive instead, and that would be so much easier in the first place.
"Seek help in patience and prayer; and truly it is hard save for the humble-minded,"
[2 : 45]

03 September 2008

Irony

Basic definition :
  1. The use of words to express something different from and often opposite to their literal meaning.
  2. An expression or utterance marked by a deliberate contrast between apparent and intended meaning.
  3. A literary style employing such contrasts for humorous or rhetorical effect.
Irony is a form of expression in which an implicit meaning is concealed or contradicted by the explicit meaning of the expression. Irony involves the perception that things are not what they are said to be or what they seem. Irony is a matter of a perceived disconnection between words and real attitude or values of the speaker. Dramatic irony lies in the audience's deeper perceptions of a coming fate, which contrast with a character's ignorance.

H. W. Fowler, in Modern English Usage, had this to say of irony:

Irony is a form of utterance that postulates a double audience, consisting of one party that hearing shall hear and shall not understand, and another party that, when more is meant than meets the ear, is aware, both of that more and of the outsider's incomprehension.

A sort of humor, ridicule, or light sarcasm, which adopts a mode of speech the meaning of which is contrary to the literal sense of the words.

08 August 2008

Some things are just not meant to be explored

Gaaaaaaah!

Perasaan tak puas hati kepada sesuatu yang masih tak reda-reda sejak semalam. Aku cuba mencari punca, tapi entahlah, tak jumpa2 pun. Perasaan tak puas hati yang menyebabkan segala apa yang boleh dilihat mahu dicucuk-cucuk dengan pisau belati sampai darah memancut-mancut. Termasuklah yang tak ada darah. Ya, aku mahu melihat objek mati memancut darah.

Perasaan pissed-off mengakibatkan aku menilai semua benda dari sudut negatif. Apabila terlihat satu gambar di Friendster, hati mula membuak-buak membenci yang di dalam gambar itu, walaupun aku pasti dia tak ada pun nak buat aku tak puas hati.

Semua benda nak dinilai, nak dicaci, nak dimaki. Adoyai. Kadang-kadang rasa malas nak layan perasaan tak-puas-hati ni, tapi makin cuba tak mahu layan, makin kuat pula perasaan pissed-off ni merebak.

Ah! Bila semua benda dah dinilai dari sudut buruk, takut pula timbul persoalan-persoalan yang tak sepatutnya timbul.

Macam aku pesan semalam, some things are just not meant to be explored.

Sekurang-kurangnya ke'pissed-off'an ini dah kurang sikit dari semalam.

18 July 2008

18 Years if Blessings

Assalamualaikum warahmatullah,

This year I legally turned into an adult. How's that make me feel? Nothing, really. Just like any other birthday; one gift and a dinner. Supposedly I should feel something, not everyday I can celebrate my eighteenth birthday. All I can say is that I have aged another year, which means Death is coming closer, which brings me to what 18 years of living have made me?

18 years is not that long, yet it is not that short either. For the last 18 years, I have lived through several phases of my pathetic life; which begin with the Baby phase, then the not-so-naive kiddy phase, into my early adolescent years, then entering the real adolescent years, and, until recently, entering the (legally) adulthood (which is, until this entry is posted, is only 2 days old).

So, after 18 Years of Living, what am I most thankful for?

My ever-growing faith towards Allah and Prophet Muhammad.
My comfortable life.
My family, especially my mother and my brothers.
My friends from KISAS.
All the achievements, academically or anything else.
My laptop. Yeayy.

So, after 18 Years of Living, what have I learned?

I have learned not everything we see is what we can believe.
I believe that sometimes people is different in the inside than what they look like.
I believe that everyone has his dark side,which means, apart from the Prophet, no one is pure.
I have learned that a man needs to love another man, because no one can live by himself alone.
I have learned not to let my emotion to cloud my judgment.
I have learned that no all people can stand the truth about themselves,although the truth will make them a better person.
I have learned not to trust myself with power, as I'm afraid it will inflate my already-huge ego.
Today I have complete faith on Allah, as unlike last year, when I was still doubting His existence.
Today I am more open to difference in people, and am ready to accept people before letting myself judging anyone.
I have befriend a person who made me see that how hard my life could be, there is always someone with a harder life.
I have learned to value money and appreciate how hard it is to earn some.

So, after 18 years of living, what am I hoping to see in myself in the next 20 years?

After today, I hope I am more of a bookworm.
I am hoping to memorize the Noble Quran, to finish what I have started.
I hope to live in a world where the police officers are not needed.
I am hoping to own a house without grills.
I want to be a doctor. [M.B.B.Ch]
I want to open my own practice,together with some friends.
I want to spend my life with the woman I love dearly. *winkwink*
I am hoping to see a cleaner and more trustful government, which will practice Islam.
I hope to die as a Muslim, maybe if lucky, as a martyr.

So, after 18 years of living, who would I want to have around me for the rest of my life?

My mother, my brothers, my father. In descending order.
My good friends from the best school in the world [KISAS]; including my ex-classmates, my former roommates, and my future housemate.
Her.
My good friends from my Lower secondary school. The one in MFI, the one in UITM Sg Petani, and some others.

Together :For a wonderful 18 Years :

SubhanAllah, Alhamdulillah, Laila ha IllaAllah, Allahu Akbar.

P/s: I was exceptionally bored when I wrote this post. So if you think this post is such a fag one, f#@k you.

15 July 2008

What if..

Bored. Near death.

What if the heart is infected with something called LOVE? And what's worse is that that LOVE is forbidden by God?

Supposedly a friend is in need. To share what has been corroding the heart.
Wonder who is willing to be a listener?

10 July 2008

Yesterday.

Assalamualaikum warahmatullah,

What a day indeed. July 9, 2008;first time ever I went to watch two movies in a row. For all know, going to watch one movie is pricy enough. But hey! Everything has its first time.

Wanted and Hancock. Yeah. Two must-watches currently in cinemas. At first I thought Wanted was excellent,with bullets colliding, cars flying and all that crap. I too thought that Hancock was one of those Smiths movies, where you can't stop laughing. And stop thinking sensibly.

I was wrong about both movies. Wanted ended not as I wanted (where Jolie end up dead). Yeah, it was fun to see bullets actually 'swing' according to what the shooter meant to do. But call me old school,I just hope Good actually kick Evil up in the ass.

Well, Hancock was not a usual Smith movie. Here, Hancock didn't even smile, and if you think the movie is all about him, you are dead wrong. Go and watch it yourself.

*****

So, how much yesterday costed me?

Transportation
RM1.50 (bus) + RM2.10 (PUTRA) + RM 1.00 (KTM) + RM1.00 (KTM) + RM2.30 (PUTRA) + RM4.50 (taxi)

Food
RM2.50 (iced Milo) + RM5.00 (set 2Combo) + RM6.70 (Coke [small] and meatballs) + RM6.00 (Orange juice at Dunkin' Donut. Allahuakbar)

Movies
RM7 + RM7 [Wanted and Hancock]

Others
RM1.20 (Harian Metro) + RM10 (top-up)

*****

So, all in all, RM 58.70.

But does it worthy? All that I can say is
it worth every penny, man.


p/s: Bai, ko habis berape da??

07 June 2008

Better Man by Robbie Williams

Robbie Williams - Better Man

Send someone to love me
I need to rest in arms
Keep me safe from harm
In pouring rain

Give me endless summer
Lord, I fear the cold
Feel I'm getting old
Before my time

As my soul heals the shame
I will grow through this pain
Lord, I'm doing all I can
To be a better man

Go easy on my conscience
'Cause it's not my fault
I know I've been told
To take the blame

Rest assured my angels
Will catch my tears
Walk me out of here
I'm in pain

As my soul heals the shame
I will grow through this pain
Lord, I'm doing all I can
To be a better man

Once you've found that lover
You're homeward bound
Love is all around
Love is all around
I know some have fallen
On stony ground
But love is all around

Send someone to love me
I need to rest in arms
Keep me safe from harm
In pouring rain

Give me endless summer
Lord, I fear the cold
Feel I'm getting old
Before my time

As my soul heals the shame
I will grow through this pain
Lord, I'm doin' all I can
To be a better man

01 June 2008

"Come back as a doctor after 6 years"

Assalamualaikum warahmatullah,

Semalam surat dari agen sudah sampai ke rumah. Surat meminta dibayar wang sejumlah RM12 000 kepadanya sebelum 22 Jun ini. Maka aku terkedu seketika. Di mana inginku korek wang sebanyak itu dalam masa kurang dari sebulan?

Hanya satu jalan : berbincang dengan MaMa dan Ayah. MaMa kata,
"You don't have to worry about the money. That's already been taken care of. All you have to do is come back as a doctor after 6 years."
Walaupun terdapat beberapa isu yang masih belum terselesai berkenaan agen, namun aku mengambil nasihat senior. Be open-minded. That time will come.

Regular atau PBL? Jika sempat membuat penukaran, maka akanku lakukannya. Tetapi jika tidak, maka aku hanya mampu berserah kepad Allah subhanahu wata'ala.

Jihad harta, membanting tenaga, mengerah usaha. InsyaAllah berjaya.

31 May 2008

Here In My Home - Malaysia!

Assalamualaikum warahmatullah,

Video khas untuk bakal-bakal fliers. By Malaysian Artistes.

17 May 2008

503 - iN Memory '07


Assalamualaikum warahmatullah,

Malam ini aku dapat maklumat baru. Maklumat tentang kelas 'kesayangan' aku, al-Kindi '07. Sebelum tu aku mahu menyingkap semula kenangan kami bersama. Ya,kelas kami bukan kelas terbaik, tetapi kelasku tetap kelasku. Ada baik, ada buruk. Yang baik memang banyak.

Akhir tahun 2006, senarai ahli kelas bagi tahun 2007 telah ditampal. Seperti yang disyorkan oleh Cikgu Mariah, aku masuk kelas 503. Yang pertama menerima aku adalah Palek.
"Kau masuk kelas 3 balik ehh?? kehkehkeh,"

Sengal. Aku tengah sedih dia boleh gelak. Aku sepakk kau.

Pada tahun 2007, hari pertama ke KISAS. Aku ke kelas agak lambat sikit, dan bila aku sampai, semua sudah ada. Dengan Sein tersengih-sengih dapat kelas baru. Konon happy-lah tu. Disebabkan aku sampai lambat, meja kosong yang tinggal betul-betul depan meja cikgu. Sejak aku darjah 1 tak pernah aku duduk depan cikgu. Sampai hati korang ekk.

Aku duduk sebelah Fikri Nazari. Cakap Penang dengan aku. Mana aku paham? Tapi tak apa. Mungkin ada hikmahnya. Aku pun tak tahu apa hikmahnya. Sebab bulan 4 kut, Acad tukar tempat dengan aku.Aku duduk belakang sekali. Sebelah FaizRoshdi.

Bila aku masuk kelas, budak2 ni suruh aku jadi ketua kelas. Sengal betul. Aku dahla belum habis berkabung lagi. Masa pilihanraya kelas, hampir-hampir aku jadi. Nasib baik Muslimat bangkang. Yelah, mana mereka kenal aku.
Harizbahu jadi ketua kelas, aku pula jadi bendahari. Palek jadi s/u. Apa kerja dia aku pun tak tahu.

Maka aku pun mula menerima kelas baruku. Sein tak habis-habis memuji kelas baru. Tak habis-habis gelak-gelak dengan Harizbahu dan Palek. Kadang-kadang aku naik menyampah. Gelak rilek-rilek sudahlah.

Yup. Mula-mula masuk kelas baru memang aku tak seronok. Tapi aku belajar menyesuaikan diri. Mereka menerimaku dengan baik sekali [chewah]. Kami gaduh, kami berbaik. Kami bertengkar, kami maafkan. Kami gelak, kami sedih. Tapi pengalaman bersama mereka memang tak boleh aku lupakan.

Fikri Nazari, yang penyabar [gile] walaupun ramai 'anti' dia, padahal aku tak pernah ada masalah dengan dia; Sirhan dan Pa'an, pendiam, maka aku hanya boleh katakan yang diorang ni sebaik-baik sahabat; Anas, exco mantap, yang sangat cool dan flexible; Sein, budak STAR 503; Ali, erm, baik betul dengan aku; AcapRahim, poyo jek budak ni, but never judge him by his appearence!, HarizBahu, yang selalu buat lawak tak jadi, kesian kau jadi mangsa kutukan kitorang; Acad, sengal-sengal budak ni, tapi SPM takdelah teruk mana; Palek; yang konon-konon paling berpengaruh dalam kelas; dan FaizRoshdi, yang serius je, hasilnya seorang manusia yang berjaya insyaAllah.

Kelas 503 memang banyak masalah. Nak-nak bila setengah tahun yang terakhir. Masa awal tahun kelas 503 menjadi terkenal dengan kes FI [korang fahamkan?]. Lepas tu tak ada apa yang istimewa, sampailah bulan 3. Bila Mr Anuar jadi pemurah [gile] sampai kertas English aku jadi kontroversi. Teutama dalam Panitia BI. Glamourlah aku sekejap. Ingat lagi Cikgu Rosnita cakap "awak dengan abang awak same je, English boleh score, Bm tak boleh score!"

Maka kertas aku jadi hot sekejap. Ramai cikgu nak tengok, ada yang tak setuju, ada yang diam je. Personally, aku pun rasa yang aku tak layak dapat markah setinggi tu. Aku confront sendiri Mr Anuar. Kenapa bagi aku markah tinggi sangat? Sedangkan ada teacher seorang lagi [huhu] merasakan markah essay yang layak aku dapat hanya 20 lebih je. Bukan 45 macam yang Mr Anuar bagi. Punya drop self confidence aku. Dia kata dia tanda ikut standard SPM,tahu-tahulah standard English KISAS ni tinggi; dan geng Mr Anuar, Madam Hema, pon turut memberi semangat.

Aku pun biarkan, Lantaklah. Malas aku nak fikir.
Tapi aku ambil keputusan itu sebagai Confidence booster. Kemudian, later that year, Madam Rohazila pon dah tahu [Hoi 501, yang kamu bagitahu kenapa? Adoii]. Dia bagi semangat baekk punya. Tak sangka betul dia jumpa aku personally.

Dalam bulan 6, kelas aku terkena masalah lagi. Kali ni berkaitan dengan ukhuwah kami yang longgar. Bermula dengan seorang, yang bukan apa pun, cuma agak depressed; tapi alhamdulillah, kami bersama-sama menyelesaikan masalah. Siap buat meeting dekat Musolla lagi.

Kemudian kes conteng meja! Kesian HidyahMin, meja dia kena conteng pakai highlighter [yang senang padam]. Ya, aku faham kalau dia marah. Dan aku [yang terlibat] bersama Ali dah pun minta maaf kan? Kenapa masih dibesar-besarkan? Kan aku dah terangkan dalam mesyuarat kelas yang contengan tu tak bermaksud apa-apa pun?

Haha! Kenangan terindah, tak mungkin aku lupakan. Hari ini masing-masing sudah melangkah ke dunia baru. Ke dunia siswa. Bukan lagi zaman sekolah


12A
Sein . Asilah

11A
AcapRahim . Aziani . Rahmah

10A
FaizRoshdi . Ainul Arifah

9A
Prastanta . Palek . Acad . Anas . Izyan . Muhsonat

8A
FikriNazari . Syahidah . Izyani

7A
HarizBahu . Sirhan . Dhiana . Nabilah . Hidayah

6A
Pa'an . Ain . Adawiah

5A
Ali . Masyitah . FarahDina


Jangan tengok yang lepas. Pandang yang depan dan maju, terus maju. Moga ukhuwah kita tak mempunyai tarikh luput. Ahaks.

11 May 2008

Kita mengorak langkah baru

Assalamualaikum warahmatullah,

Hari ini kita membuka langkah, meneruskan perjuangan. Menyediakan diri sebelum melangkah ke dalam dunia yang penuh duga. Hanya yang terbaik akan berjaya.

Hari ini, berbekalkan usaha, doa dan tawakkal kita menuju ke satu jalan yang mengandungi cabaran yang tak dapat kita duga. Hanya yang tabah hati akan berjaya.

Hari ini kita mulakan hidup baru, bagi menebus dosa lalu yang menimbun-nimbun. Kita sekali lagi menjulurkan kaki ke dunia dewasa yang gagal kita tempuhi pada masa lalu. Hanya yang tulus akan berjaya.

Hari ini Allah memberi kita satu lagi peluang, supaya kita dapat membuktikan kepada diri sendiri yang kita mampu. Agar kita dapat mengorek potensi diri menjadikan diri lebih baik dari yang semalam. Hanya yang ber semangat jitu akan berjaya.

Hari ini kita menetapkan hala tuju hidup, yang akan kita tempuhi mungkin 40 tahun dari saat ini, jika didizinkan. Hanya yang ikhlas hatinya akan berjaya.

Hari ini kita buang ragu yang bersarang di dalam hati, kerana pada detik kita menjulurkan hati, kita tak akan lagi sesekali pandang ke belakang. Janji kita pada diri. Hanya yang benar akan berjaya.

Ya Allah Ya tuhan kami,
Yang berkuasa ke atas segala sesuatu yang telah, sedang dan akan terjadi
Kami mohon berkat-Mu agar apa yang kami lakukan bukan atas sebab-sebab duniawi,
Tapi hanya untuk menuntut redha-Mu

Ya Allah ya tuhan kami,
Kau tetapkanlah hati kami, agar tidak timbul rasa ragu
Agar tidak muncul rasa bosan
Agar apa yang kami lakukan benar-benar atas nama-Mu

Ya Allah Ya tuhan kami,
Ampunilah dosa-dosa kami, yang besar atau kecil
Yang sengaja atau di belakang mata
Agar hati ini senantiasa bersih suci.11 Mei 2008.

06 May 2008

God concept in Islam

It is a known fact that every language has one or more terms that are used in reference to God and sometimes to lesser deities. This is not the case with Allah. Allah is the personal name of the One true God. Nothing else can be called Allah. The term has no plural or gender. This shows its uniqueness when compared with the word "god," which can be made plural, as in "gods," or made feminine, as in "goddess." It is interesting to notice that Allah is the personal name of God in Aramaic, the language of Jesus and a sister language of Arabic.

The One true God is a reflection of the unique concept that Islam associates with God. To a Muslim, Allah is the Almighty Creator and Sustainer of the universe, Who is similar to nothing, and nothing is comparable to Him. The Prophet Muhammad was asked by his contemporaries about Allah; the answer came directly from God Himself in the form of a short chapter of the Qur'an, which is considered to be the essence of the unity or the motto of monotheism. This is chapter 112, which reads:“ In the name of Allah, the Merciful, the Compassionate. Say (O Muhammad), He is God, the One God, the Everlasting Refuge, who has not begotten, nor has been begotten, and equal to Him is not anyone”.

Some non-Muslims allege that God in Islam is a stern and cruel God who demands to be obeyed fully and is not loving and kind. Nothing could be farther from the truth than this allegation. It is enough to know that, with the exception of one, each of the 114 chapters of the Qur'an begins with the verse " In the name of God, the Merciful, the Compassionate". In one of the sayings of Prophet Muhammad (PBUH), we are told that,

“ God is more loving and kind than a mother to her dear child”.
On the other hand, God is also Just. Hence, evildoers and sinners must have their share of punishment, and the virtuous must have God's bounties and favors. Actually, God's attribute of Mercy has full manifestation in His attribute of Justice. People suffering throughout their lives for His sake should not receive similar treatment from their Lord as people who oppress and exploit others their whole lives. Expecting similar treatment for them would amount to negating the very belief in the accountability of man in the Hereafter and thereby negate all the incentives for a moral and virtuous life in this world. The following Qur'anic verses are very clear and straightforward in this respect.

''Verily, for the Righteous are gardens of Delight, in the Presence of their Lord. Shall We then treat the people of Faith like the people of Sin? What is the matter with you? How judge you?''


Islam rejects characterizing God in any human form or depicting Him as favoring certain individuals or nations on the basis of wealth, power or race. He created the human-beings as equals. They may distinguish themselves and get His favor through virtue and piety only.

The concepts that God rested on the seventh day of creation, that God wrestled with one of His soldiers, that God is an envious plotter against mankind, and that God is incarnate in any human being are considered blasphemy from the Islamic point of view.

The unique usage of Allah as a personal name of God is a reflection of Islam's emphasis on the purity of the belief in God that is the essence of the message of all God's messengers. Because of this, Islam considers associating any deity or personality with God as a deadly sin that God will never forgive, despite the fact that He may forgive all other sins.

The Creator must be of a different nature from the things created because if He is of the same nature as they are, He will be temporal and will therefore need a maker. It follows that nothing is like Him. If the maker is not temporal, then he must be eternal. But if he is eternal, he cannot be caused, and if nothing caused Him to come into existence, nothing outside Him causes Him to continue to exist, which means that he must be self-sufficient. And if He does not depend on anything for the continuance of His own existence, then this existence can have no end. The Creator is therefore eternal and everlasting: "He is the First and the Last".

He is Self-sufficient or Self-subsistent, or, to use a Qur'anic term, Al-Qayyum The Creator does not create only in the sense of bringing things into being, He. also preserves them and takes them out of existence and is the ultimate cause of whatever happens to them.
“ God is the Creator of everything. He is the guardian over everything. Unto Him belong the keys of the heavens and the earth” (39:62-63).
“ No creature is there crawling on the earth, but its provision rests on God. He knows its lodging place and its repository” (11:16).

God's Attributes

“ And why, were there gods in earth and heaven other than God, they (heaven and earth) would surely go to ruin” (21:22). If the Creator is Eternal and Everlasting, then His attributes must also be eternal and everlasting. He should not lose any of His attributes nor acquire new ones. If this is so, then his attributes are absolute. Can there be more than one Creator with such absolute attributes? Can there be, for example, two absolutely powerful Creators? A moment's thought shows that this is not feasible. The Qur'an summarizes this argument in the following verses:

“ God has not taken to Himself any son, nor is there any god with Him: for then each god would have taken of that which he created and some of them would have risen up over others” (23:91).

“ And why, were there gods in earth and heaven other than God, they (heaven and earth) would surely go to ruin” (21:22).

The Oneness of God

The Qur'an reminds us of the falsity of all alleged gods. To the worshippers of man-made objects it asks:

“ Do you worship what you have carved yourself” (37:95).
“ Or have you taken unto yourself others beside Him to be your protectors, even such as have no power either for good or for harm to themselves” (13:16).
To the worshippers of heavenly bodies it cites the story of Abraham:
“ When night outspread over him, he saw a star and said: This is my Lord. But when it set, he said: I love not the setters. When he saw the moon rising, he said: This is my Lord. But when it set, he said: If my Lord does not guide me, I shall surely be of the people gone astray. When he saw the sun rising, he said: This is my Lord; this is greater. But when it set, he said: O my people, surely I quit that which you associate, I have turned my face to Him who originated the heavens and the earth; a man of pure faith, I am not one of the idolators” (6:76-79).

The Believer's Attitude

In order to be a Muslim, that is, to surrender oneself to God, it is necessary to believe in the oneness of God, in the sense of His being the only Creator, Preserver, Nourisher, etc. But this belief, later called Tawhid Ar-Rububiyyah, is not enough. Many of the idolators knew and believed that only the Supreme God could do all this. But this was not enough to make them Muslims. To tawhid ar-rububiyyah, one must add tawhid al-'uluhiyyah. That is, one acknowledges the fact that it is God alone who deserves to be worshipped, and thus abstains from worshipping any other thing or being.


Having achieved this knowledge of the one true God, man should constantly have faith in Him, and should allow nothing to induce him to deny truth.

When faith enters a person's heart, it causes certain mental states that result in certain actions. Taken together, these mental states and actions are the proof for the true faith. The Prophet said:
“ Faith is that which resides firmly in the heart and which is proved by deeds”.
Foremost among those mental stated is the feeling of gratitude towards God, which could be said to be the essence of ibada (worship).

The feeling of gratitude is so important that a non-believer is called 'kafir', which means 'one who denies a truth' and also 'one who is ungrateful'.

A believer loves, and is grateful to God for the bounties He bestowed upon him, but being aware of the fact that his good deeds, whether mental or physical, are far from being commensurate with Divine favors, he is always anxious lest God should punish him, here or in the Hereafter. He, therefore, fears Him, surrenders himself to Him and serves Him with great humility. One cannot be in such a mental state without being almost all the time mindful of God. Remembering God is thus the life force of faith, without which it fades and withers away.

The Qur'an tries to promote this feeling of gratitude by repeating the attributes of God very frequently. We find most of these attributes mentioned together in the following verses of the Qur'an:
He is God; there is no god but He. He is the Knower of the unseen and the visible; He is the All-Merciful, the All-Compassionate. He is God; there is no god but He. He is the King, the All-Holy, the All-Peace, the Guardian of the Faith, the All-Preserver, the All-Mighty, the All-Compeller, the All-Sublime. Glory be to God, above that they associate! He is God, the Creator, the Maker, the Shaper. To Him belong the Names Most Beautiful. All that is in the heavens and the earth magnifies Him; He is the Almighty, the All-Wise” (59:22-24).
“ There is no god but He, the Living, the Everlasting. Slumber seizes Him not, nor sleep. To Him belongs all that is in the heavens and the earth. Who is there that shall intercede with Him save by His leave? He knows what lies before them, and what is after them, and they comprehend not anything of His knowledge save such as He wills. His throne comprises the heavens and earth. The preserving of them oppresses Him not; He is the All-High, the All-Glorious” (2:255).
People of the Book, go not beyond the bounds in your religion, and say not as to God but the truth.
“ The Messiah, Jesus, son of Mary, was only the Messenger of God, and His Word that He committed to Mary, and a Spirit from Him. So believe in God and His Messengers, and say not "Three". Refrain; better it is for you. God is only one God. Glory be to Him -- (He is) above having a son” (4:171).


 
 
Copyright © Gurindam Jiwa
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com